Договір публічної оферти

Публічне акціонерне товариство «Львівське автотранспортне підприємство-14630» (далі InterLATP), ЄДРПОУ 03114744, адреса: 79040, Україна, м. Львів, вул. Городницька, 47, керуючись ст. 633. Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу осіб (далі Користувач) укласти Договір публічної оферти (далі Договір), з метою пошуку та/або придбання квитків за допомогою сайту interlatp.com, та/або додаткових сервісів InterLATP.

Користувач може діяти в межах Договору оферти від свого імені та на свою користь та/або від імені третьої сторони та на її користь.

InterLATP є суб’єктом надання послуг перевезення пасажирів і їх багажу.

Квиток (у тому числі і електронний квиток) — проїзний документ встановленої форми, який дає право пасажиру на одержання транспортних послуг автобусного перевезення, створений в автоматизованій системі InterLATP, надсилається на електронну адресу вказану при замовленні або іншим чином видається Користувачеві. Номер квитка є номером Договору.

Користувач і InterLATP обізнані із загальними вимогами укладання договорів, додержання яких є необхідним для чинності правочину, володіючи повним обсягом цивільної дієздатності та цивільної правоздатності, мають відповідні повноваження на укладання такого правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно з вільним волевиявленням, яке відповідає внутрішній волі учасників цього правочину, маючи на меті реальне настання правових наслідків, розуміючи правову природу цього правочину, а також свої права та обов’язки за Договором, у відповідності до чинного законодавства уклали цей Договір про нижчевикладене:

1. Предмет

1.1. За Договором, Публічне акціонерне товариство «Львівське автотранспортне підприємство-14630» (далі InterLATP) надає послуги з продажу Квитків на перевезення пасажирів та їх багажу автомобільним транспортом у міжнародному сполученні та територією України, у відповідності до дати, часу та напрямку обраного Користувачем, попереднього продажу квитків, бронювання місць, замовлення квитка по телефону, переоформлення квитка, пошуку оптимального розкладу за запитом Користувача, сервісне обслуговування користувача, у тому числі підтримку Користувача, додаткові послуги за запитами Користувача (далі Послуги), на умовах, що визначені Правилами і умовами перевезень.

1.2. За Послуги, що надаються, InterLATP отримує винагороду, що складається із суми коштів, що входять до вартості Квитка.

1.3. Кожне придбання Квитка підпорядковується правилам та умовам InterLATP, які є невід’ємною частиною Договору.

1.4. Недотримання правил і умов InterLATP може призвести до скасування замовлень і відмову у доступі до придбаних послуг, у тому і числі і можливістю скористатись Квитком, без повернення витрачених на його придання коштів.

2. Права і обов’язки

2.1. Користувач має право:

2.1.1. Отримати послуги за Договором оферти;

2.1.2. Скористатись Квитком, у відповідності до обраної дати, часу, місця відправлення;

2.1.3. Повернути Квиток, на умовах визначених InterLATP;

2.1.4. Вимагати компенсації завданих збитків, що виникає з умов Договору, шляхом направлення відповідного звернення на адресу InterLATP.

2.1.5. У випадку завдання моральної шкоди Користувачу, діями або бездіяльністю InterLATP, сума відшкодування, при її доведенні та обґрунтуванні не може перевищувати суму більшу як вартість Квитка.

2.2. Користувач зобов’язаний:

2.2.1. Перевірити дату, час, місто/місце відправлення, місто/місце прибуття перед придбанням Квитка;

2.2.2. Здійснити попередню оплату Квитка, у 100% вартості вказаній на сайті;

2.2.3. Перевірити дату, час, місто/місце відправлення, місто/місце прибуття після придбання Квитка;

2.2.4. Завчасно прибути до місця відправлення;

2.2.5. Повідомити InterLATP про неможливість використання Квитка з тієї чи іншої причини;

2.3. InterLATP має право:

2.3.1. Укласти договір перевезення між Користувачем та InterLATP, на умовах та в спосіб визначений цим Договором;

2.3.2. Встановити та отримати додаткову винагороду з Користувача, за додатково надані сервіси та/або послуги.

2.3.3. InterLATP має право записувати телефонні розмови з Користувачем та/або Пасажиром, у випадку звернення до сервісного центру та/або у випадку обслуговування Користувача/Пасажира та/або необхідності повідомити Користувача/Пасажира та/або отримати додаткові відомості у відношенню будь якого Квитка, здійсненого за допомогою Сайту.

2.4. InterLATP зобов’язана:

2.4.1. Надіслати Користувачу Квиток відповідно до форми встановленої і прийнятої Постачальником;

2.4.2. Повідомити Користувача, про зміни в умовах надання послуг;

2.4.3. Повідомити Користувача, про зміну або скасування рейсу;

2.4.4. Прийняти звернення від Користувача, розглянути його самостійно або направити для розгляду відповідному органу державної влади;

2.4.5. Своєчасно повідомити Користувача про розгляд звернення, а у випадку надсилання звернення третій особі про результати його розгляду (у випадку надходження такої відповіді на адресу InterLATP).

ЗАУВАЖТЕ, InterLATP, надає відповідь на звернення, способом аналогічним до його надходження. Надсилання відповіді третій стороні (у тому числі і за проханням Користувача) здійснюватися не буде.

3. Взаєморозрахунки

3.1. Кошти отримані від Користувача, в рахунок придбання Квитка належать InterLATP.

3.2. Користувач одноосібно відповідальний за всі комісійні витрати та інші визначені банком витрати, які можуть бути додані до ціни Квитка або додаткових послуг, емітентом кредитної або дебетної картки, крім випадків, в яких витрати приписані до відповідальності InterLATP.

3.3. Банківські послуги, пов’язані з переказом коштів в межах Договору, оплачуються Стороною, яка їх здійснює.

4. Ідентифікація

4.1. У якості ідентифікатора Користувача використовується e-mail адреса та/або номер телефону, що вказується при придбанні Квитка.

4.2. Зверненням з номера телефону/e-mail адреси залишеної при придбанні Квитка, дозволяє InterLATP ідентифікувати Користувача, як належну Сторону Договору з відповідними правами та обов’язками, і дозволяє здійснювати дії по відношенню, як до Договору загалом, так і до конкретно придбаного Квитка.

4.3. Звернення Користувача з іншого номера телефону та/або e-mail адреси наданого при придбанні Квитка, дає право InterLATP вимагати від Користувача додатково ідентифікувати себе, як належну сторону Договору.

4.4. У випадку неможливості ідентифікувати Користувача, як сторону Договору InterLATP залишає за собою право відмовити у розгляді звернення.

4.5. Відповідальність за збереження та/або доступ до номера телефону та/або e-mail адреси покладається на Користувача.

4.6. Користувач надає згоду на право InterLATP блокувати доступ до електронних систем InterLATP з використанням окремих e-mail адрес та/або номер телефону, якщо попередньо з їх використанням вчинялися дії на шкоду InterLATP.

5. Повернення

5.1. ПРИМУСОВЕ ПОВЕРНЕННЯ коштів за Квиток: у випадку повідомлення про скасування рейсу, з тієї чи іншої причини, InterLATP здійснює повернення коштів отриманих в якості оплати Квитка, шляхом яким вони надійшли у 100% розмірі до вартості квитка, або за наявності, пропонує придбати інший Квиток на рейс того самого або іншого Постачальника.

5.2. ДОБРОВІЛЬНЕ ПОВЕРНЕННЯ: При добровільному поверненні пасажиром квитка у зв’язку із відмовою від поїздки, пасажирові повертаються кошти у наступних розмірах в обмін на невикористаний квиток:

5.2.1. Більше 48 годин до від’їзду – 50% від вартості проїзду;

5.2..2. У період 48-24 години до від’їзду – 25% вартості проїзду;

5.2.3. Протягом 24 годин до від’їзду кошти не повертаються;

5.2.4. Кошти при поверненні квитанцій на перевезення багажу їх держателям не повертаються.

5.3. Як виключення, якщо квиток придбавався у посередника InterLATP, який водночас є автостанцією, добровільне повернення квитка та суми, що утримуються, буде відбуватися згідно із умовами, що встановлені Урядом України до таких випадків. Кошти при поверненні квитанцій на перевезення багажу їх держателям не повертаються.

ЗАУВАЖТЕ, що Постанова Кабінету Міністрів України №176 від 18 лютого 1997 р. «Про затвердження правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту», регулює питання повернення Квитка виключно у касу Автостанції, а також не охоплює поняття InterLATP, у відповідності до умов Договору.

5.4. Процедура повернення квитка:

5.4.1. Користувач, подає запит на повернення через Сайт, детально описуючи ситуацію або надаючи супровідну інформацію (докази) при подачі запиту на повернення через особистий кабінет.

5.4.2. Користувач звертається до InterLATP безпосередньо або здійснює спілкування у письмовому вигляді.

5.4.3. У випадку якщо звернення Користувача полягає не тільки в поверненні коштів за замовлення, то це розцінюється, як претензія і подається клієнтом в офіційній формі згідно закону України «Про звернення громадян».

6. Компенсації

6.1. У виключних ситуаціях InterLATP, має право повернути повну вартість або частину вартості Квитка Користувачу. Таке повернення здійснюється за рахунок власних коштів InterLATP.

6.2. InterLATP не компенсує вартість або частину вартості Квитка придбаного Користувачем, з метою дістатись до пункту пересадки або кінцевого пункту, придбаному на іншому веб-сайті.

6.3. Без шкоди для цього, InterLATP має право вчинити на користь Користувача комплімент у грошовому виразі без будь-яких на це підстав. Комплімент не є свідченням визнання будь-яких обставин, подій, фактів, вини, припущень чи доводів, і може вчинятися виключно як презентація добрих намірів безповоротно.

6.4. InterLATP не здійснює компенсацій через затримки в перетині кордону.

7. Умови надання інформації

7.1. Для здійснення оформлення та придбання Квитка на Сайті необхідно надати певну інформацію, а саме: Ім’я і Прізвище пасажира (номер документу за яким його можна ідентифікувати, е-mail адресу та номер телефону).

7.2. Також при покупці необхідно вказати платіжну інформацію, пов’язану з банківськими картками — тобто їх номери і терміни дії. Вводити дану інформацію необхідно при кожній покупці на захищеному сервісі обраної платіжної системи.

8. Гарантії

8.1. Здійснюючи покупку через сайт Користувач підтверджує, свою дієздатність та дає згоду на обробку своїх персональних даних.

8.2. Користувач погоджуєтеся сплатити ціну Квитка і відповідні податки для всіх зроблених покупок, оплачених кредитними або дебітними картками або іншим дозволеним методом оплати.

8.3. Користувач погоджується сплатити всі визначені Компанією кошти у разі якщо платіж не здійснено, повернуто або відхилено банком Користувача.

8.4. InterLATP, здійснюючи продаж Квитка за допомогою Сайту, підтверджує наявне у нього право на продаж даного Квитка.

8.5. InterLATP зберігає за собою право на свій розсуд блокувати кредитні та дебетні картки за підозрілу активність.

9. Конфіденційність

9.1. Користувач підтверджує згоду з тим, що несе особисту відповідальність за надану для збереження конфіденційної інформації.

9.2. InterLATP не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані внаслідок несанкціонованого використання конфіденційної інформації залишеної Користувачем.

9.3. Вся особиста інформація, отримана Компанією в результаті здійснення замовлень через Сайт зберігається згідно з правилами та положеннями про конфіденційність, які є невід’ємною частиною Договору.

9.4. InterLATP залишає за собою право використовувати та розкривати інформацію про Користувача або про замовлення здійсненні Користувачем, на умовах дотримання Конфіденційності.

9.5. InterLATP зберігає за собою право змінювати правила Конфіденційності в будь-який час, виключно в сторону покращення, з подальшим розширенням умов збереження конфіденційної інформації.

10. Згода на обробку персональних даних

10.1. Користувач надає згоду та підтверджує, що дані вказані ним при приданні Квитка правдиві, і Користувач має право вказати їх при купівлі Квитка та залишити для подальшої обробки та збереження, у тому числі, але не обмежуючись, для:

  • передачі їх третій стороні, яка тим чи іншим чином пов’язана з цим Договором, або з метою його повного виконання;
  • додаткового інформування Користувача, про статус виконання рейсу, зміни в його умовах;
  • подальшої обробки замовлень Користувача;
  • отриманні сервісних повідомлень, у тому числі щодо акцій, бонусних програм і знижок, що проводяться Компанією.
11. Відповідальність

11.1. У разі невиконання або неналежного виконання однією із Сторін зобов’язань за Договором, винна Сторона зобов’язана відшкодувати протилежній Стороні заподіяні і доведені такими діями збитки.

11.2. Користувач особисто несе відповідальність за дотримання Договору.

11.3. Користувач несе одноосібну відповідальність, у зв’язку з не здатністю надати достовірну інформацію, у тому числі і про особу від імені якої він діє в межах даного Договору, включно, але не обмежуючись, за неможливість використання персональної інформації на Сайті, без будь-яких виключень, у тому числі, але не обмежуючись і у випадку відсутності у Користувача достовірної персональної інформації.

11.4. Користувач згоден відшкодовувати збитки завдані InterLATP, а у випадку необхідності, захищати інтереси InterLATP (у тому числі, але не обмежуючись засновників, дочірні підприємства, пов’язані InterLATP, кожного з працівників, директорів, співробітників, агентів, підрядників і представників від будь-яких претензій, збитків, витрат і зобов’язань (включаючи відповідні витрати на юридичну допомогу)), пов’язаних із виконанням умов цього Договору.

12. Звільнення від відповідальності

12.1. Сторона звільняється від відповідальності за порушення умов Договору, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок дії або бездіяльності третьої сторони.

12.2. InterLATP не несе відповідальність за помилки або неточності вчинені Користувачем.

12.3. InterLATP не несе відповідальності за втрати і збитки, понесені Користувачем в процесі поїздок в різні точки світу.

12.4. InterLATP не несе відповідальності за збитки та/або втрату квитка на той чи інший вид транспорту, за збитки отримані Користувачем в результаті запізнення автобусу до пункту де Користувач мав здійснити пересадку, у тому числі придбаним одним замовленням через Сайт.

13. Претензії і підсудність

13.1. Претензійний порядок розгляду звернень є обов’язковим.

13.2. При порушення умов Договору однією із Сторін протилежна Сторона має право звернутись до суду. Місце знаходження суду обирається у відповідності до чинного законодавства України.

13.3. Спори з приводу Договору повинні вирішуватися в індивідуальному порядку.

13.4. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

13.5. Усі питання щодо відносин між Сторонами, які не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

14. Інше

14.1. У всьому іншому, що не передбачене Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

14.2. Договір, Правила та Умови є цілісним документом призначеним для Користувача і мають переважаючу юридичну силу, в порівнянні з раніше укладеними письмовими або усними угодами між сторонами. Роздрукована версія даних Правил і Умов або будь-якого іншого повідомлення, створеного спочатку в електронній формі, може розглядатися в судових процесах, пов’язаних з даним Договором, Правилами і Умовами, з тієї ж вагомістю і на тих же умовах, як інші документи, спочатку створені не в електронній, а у фізичній формі.