Polityka prywatności

Publiczna Spółka Akcyjna „Lwowskie Przedsiębiorstwo Transportowe-14630” EDRPOU 03114744, adres: 79040, Ukraina, Lwów, ul. Horodnytska, 47. (dalej InterLATP), InterLATP informuje o polityce prywatności w zakresie danych osobowych. InterLATP w żaden sposób nie ukrywa informacji o przetwarzaniu danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były bezpieczne, działając jednakowo w interesie wszystkich użytkowników, bez wyjątku.

Ochrona informacji

InterLATP odpowiada za przetwarzanie otrzymanych danych osobowych zgodnie z wymogami dokumentów regulacyjnych i prawnych oraz nakłada podobne obowiązki na wszystkich kontrahentów, z którymi współpracuje w procesie świadczenia usług lub przetwarzania otrzymanych informacji.

InterLATP przestrzega podstawowych zasad ochrony informacji poufnych w odniesieniu do dalszego przekazywania danych zarówno w kraju, jak i za granicę, w tym w zakresie dalszego przekazywania zobowiązań.

Informacje osobiste

Większość operacji na Stronie interlatp.com można wykonać bez podawania danych osobowych.

Jednak w przypadku zakupu/rezerwacji biletu na Stronie lub zapisania się na subskrypcję, InterLATP otrzymuje od Ciebie następujące informacje w celu świadczenia usług:

 • dane kontaktowe (Twoje imię, nazwisko i/lub imię, nazwisko pasażera, numer telefonu kontaktowego i adres e-mail);
 • dane profilu, nazwę użytkownika i hasło;
 • informacje o zakupionych usługach.
 

Jeśli to konieczne, InterLATP może zweryfikować pewne informacje, prosząc Cię o przesłanie zeskanowanej kopii Twojego dokumentu tożsamości (który będzie bezpiecznie przechowywany na naszych serwerach) lub prosząc Cię o zidentyfikowanie się w inny akceptowalny sposób.

W celu zmniejszenia ilości błędów w naszej bazie InterLATP może weryfikować autentyczność użytkowników i zapobiegać nadużyciom w systemie.

InterLATP, na Twoją prośbę, może uzupełnić podane przez Ciebie dane osobowe o informacje pochodzące ze źródeł zewnętrznych.

InterLATP gromadzi również zagregowane informacje o Twojej aktywności w naszej witrynie (na przykład liczba/kierunek podróży, szybkość odpowiedzi witryny na Twoje zapytanie itp.). Takie informacje mogą być publikowane w profilu publicznym na naszej stronie bez identyfikacji osobistej.

W zależności od celu korzystania z usługi InterLATP, niektóre wymagane informacje są obowiązkowe, a niektóre opcjonalne. Jeśli odmówisz podania obowiązkowych informacji, nie będziesz mógł dokonywać transakcji zakupu niektórych usług. Wszystkie inne usługi InterLATP będą do Twojej dyspozycji.

Twój numer karty kredytowej jest używany wyłącznie przez serwisy świadczące usługi płatnicze. Dane kart kredytowych nie są przechowywane przez InterLATP.

Automatyczne zbieranie informacji

Podczas korzystania z Witryny InterLATP może zbierać dane osobowe dotyczące używanych przez Ciebie urządzeń i sieci, do których są podłączone. Takie gromadzenie obejmuje następujące informacje: Twój adres IP; dane logowania do konta osobistego; typ i wersja przeglądarki; rodzaje i wersje wtyczek przeglądarki; system operacyjny i platforma; identyfikator reklamy; informacje o Twojej wizycie w witrynie, w tym adresy URL kliknięć przeglądanych stron lub informacje, których szukałeś; błędy, które wystąpiły podczas ładowania strony internetowej; czas ładowania niektórych stron; interakcja ze stronami lub numerami telefonów używanymi do dzwonienia do naszego centrum obsługi klienta.

Podobnie jak większość stron internetowych, InterLATP i zaangażowani przez nas niezależni operatorzy wsparcia mogą, podczas korzystania z witryny, otrzymywać pewne informacje techniczne i informacje o routingu dotyczące Twojego komputera, aby ułatwić Ci korzystanie z witryny i jej usług. Na przykład InterLATP może uzyskać informacje o zmiennych środowiskowych, takich jak typ przeglądarki, system operacyjny, szybkość procesora. InterLATP wykorzystuje również dane zmiennych środowiskowych do śledzenia ruchu w witrynie. InterLATP od czasu do czasu porównuje te dane, które nie umożliwiają identyfikacji osoby, aby lepiej zrozumieć potrzeby użytkowników witryny. Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych i nie przekazujemy ich w celu sprzedaży.

Gdy pobierasz i korzystasz z naszych aplikacji lub usług mobilnych, InterLATP automatycznie otrzymuje informacje o rodzaju używanego urządzenia, a także wersji systemu operacyjnego. InterLATP żąda również informacji o lokalizacji Twojego urządzenia mobilnego za pośrednictwem pobranej aplikacji i/lub podczas korzystania przez Ciebie z naszych aplikacji lub usług mobilnych.

Ciasteczka

Strona korzysta z plików cookie. Cookies są standardem branżowym i są wykorzystywane przez wiele serwisów, ułatwiają użytkownikom bieżący dostęp do korzystania z niektórych serwisów, dostarczają informacji, które służą zrozumieniu interesujących użytkownika treści oraz w innych celach, np. inne zadania administracyjne funkcje konta, a także funkcje, które mogą pomóc w śledzeniu danych osobowych. Pliki cookie nie mogą uszkodzić systemu ani plików Twojego komputera i tylko strona, która ustawiła określone pliki cookie, może odczytywać, modyfikować i usuwać takie pliki.

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać informacji zbieranych za pomocą plików cookie, w większości przeglądarek dostępne są opcje usuwania istniejących plików cookie, automatycznego ich odrzucania lub wyboru pomiędzy odrzucaniem lub akceptowaniem poszczególnych plików cookie przez komputer. Aby dowiedzieć się więcej o takiej funkcji, zajrzyj do instrukcji obsługi lub okna pomocy swojej przeglądarki.

Niektóre zastosowania plików cookie w Witrynie mogą znajdować się pod kontrolą podmiotów niekontrolowanych, z którymi InterLATP współpracuje w celu zarządzania niektórymi programami i przetwarzania indywidualnych żądań odwiedzających/klientów/użytkowników. InterLATP wymaga, aby takie firmy używały plików cookie zgodnie z niniejszą Polityką, ale InterLATP nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z plików cookie przez osoby trzecie.

Aktualizowanie i dostosowywanie informacji

Na Twoje żądanie InterLATP może udzielić Ci informacji o tym, czy InterLATP przechowuje lub przetwarza Twoje dane osobowe. Jeśli chcesz poprosić o te informacje, skontaktuj się z nami pod adresem interlatp@gmail.com.ua.

W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych osobowych i ustawień, aby je zmienić lub usunąć. Można to zrobić za pośrednictwem Konta osobistego, na którym można przeglądać i zmieniać dane osobowe. Ze względów bezpieczeństwa niektóre elementy danych osobowych można zmienić wyłącznie poprzez kontakt z działem pomocy technicznej. InterLATP niezwłocznie odpowie na Twoją prośbę w rozsądnym czasie.

Wykorzystanie informacji

InterLATP gromadzi i wykorzystuje Twoje dane osobowe w celu świadczenia Ci usług, wypełniania zobowiązań prawnych (w szczególności umowy przewozu), a także w celu ulepszania usług.

InterLATP wykorzystuje dane osobowe w celu: przetwarzania Twoich transakcji finansowych (w ramach potwierdzania z systemu płatności faktu dokonania płatności); przesyłanie zakupionych/zarezerwowanych biletów i innych usług; usługi dla Ciebie, jako użytkownika lub pasażera, w procesie przetwarzania Twoich próśb i roszczeń przez dział wsparcia; zarządzanie danymi konta; przesłania Ci żądanych informacji o warunkach zakupu biletu lub usługi transportowej itp.; informowanie Cię o ofertach specjalnych InterLATP; zarządzania promocjami, w których uczestniczysz, a także powiadamiania Cię o ich wynikach; powiadamiania Cię o wynikach rozpatrzenia reklamacji i/lub podjęcia działań w sprawie działań naruszających regulamin świadczenia usług; przeprowadzenia analizy działania usług dodatkowych i/lub usług usprawniających działanie Serwisu; przetwarzania Twoich indywidualnych próśb.

Odpowiedzialny za ochronę danych osobowych

InterLATP odpowiada za wszelkie kwestie związane z niniejszą polityką prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące Polityki prywatności lub sposobu, w jaki InterLATP obchodzi się z Twoimi danymi osobowymi, lub jeśli masz jakiekolwiek inne wątpliwości dotyczące danych osobowych, skontaktuj się z nami na stronie internetowej lub wysyłając e-mail na adres interlatp@gmail.com.ua.

Przekazywanie danych podmiotom trzecim

W ramach swojej działalności InterLATP może współpracować bezpośrednio z innymi przewoźnikami i pośrednikami.

W celu świadczenia wysokiej jakości usług transportowych, Twoje dane osobowe są koniecznie przekazywane bezpośrednio Przewoźnikowi/Pośrednikowi na lot, na który zakupiłeś dany bilet.

Głównym celem przekazania danych osobowych Przewoźnikowi/Pośrednikowi jest zawarcie umowy przewozu.

Inne przypadki ujawnienia informacji

Spersonalizowane informacje o użytkowniku mogą być przekazywane innym organizacjom:

 • w ramach obowiązujących przepisów,
 • w przypadku przeniesienia własności przedsiębiorstwa, majątku lub upadłości InterLATP,
 • jeśli InterLATP zostanie zmuszona do ujawnienia pewnych informacji w celu spełnienia wymagań organów ścigania lub organów kontrolujących działalność przedsiębiorstwa lub w wyniku innego procesu prawnego,
 • lub w wyjątkowych przypadkach w celu ochrony interesów bezpieczeństwa InterLATP lub innych osób odwiedzających witrynę.
Okres przechowywania danych

InterLATP przechowuje dane tak długo, jak jest to potrzebne do wypełnienia odpowiednich celów przetwarzania (np. operacje związane z wykonaniem umowy przewozu, świadczenie usług, usługi reklamowe i marketingowe), a także w celu realizacji wymagania prawa cywilnego, gospodarczego i podatkowego.

Dane osobowe zostaną usunięte z baz danych osobowych InterLATP w przypadku:

 • wygaśnięcia okresu przechowywania danych określonego na podstawie zgody podmiotu danych osobowych, który przekazał je do przetwarzania lub przepisów prawa;
 • zakończenia stosunku prawnego między podmiotem danych osobowych a właścicielem lub administratorem bazy danych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej;
 • wejście w życie orzeczenia sądu o usunięciu danych osoby fizycznej z bazy danych osobowych;
 • otrzymania umotywowanego żądania od podmiotu danych osobowych zaprzestania przetwarzania/niszczenia jego danych w przypadkach i trybie przewidzianych przez przepisy prawa.
 • InterLATP jest zobowiązana do zmiany danych na żądanie podmiotu danych osobowych, jeżeli dane te są niewiarygodne lub niedokładne, lub do dokonania innych manipulacji, w tym do przekazania podmiotowi trzeciemu.
Aktualizacja polityki prywatności

InterLATP zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Jeżeli InterLATP istotnie zmieni Politykę Prywatności, zostanie to zaznaczone w tym miejscu.

InterLATP zaleca regularne sprawdzanie Polityki Prywatności, ponieważ korzystanie przez Państwa z Serwisu po wprowadzeniu zmian oznacza, że ​​jako Użytkownik wyrazili Państwo zgodę na takie zmiany w Polityce Prywatności.